תקנון האתר ותנאי שימוש

השימוש באתר ובכל התכנים המופיעים בו כפופים לתנאי השימוש והתקנון להלן. בעצם השימוש באתר זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים ומקבל את תנאי השימוש ותקנון האתר!

 1. המידע הכלול באתר (כולל מאמרים, וידאו, שיטות הטיפול וכל תוכן הנמצא באתר) אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי עם איש מקצוע מומחה בעל ההשכלה והנסיון הדרושים למקצוע, אשר מספק ייעוץ מותאם לצרכיו של המטופל.
 2. כל משתמש באתר מחויב ואחראי לבדוק ולאמת את הנתונים השונים באתר, ועליו לפעול במשנה זהירות בכל הקשור לשימוש במידע זה.
 3. כל שימוש במידע או נתונים המוצגים באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר ובעליו אינם מבטיחים את דיוקם, שלמותם או עדכניותם של הנתונים והמידע המופיעים בו.
 4. בעלי האתר, כותביו וכל אנשי המקצוע הקשורים בו לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין לנזק או אובדן ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם משימוש בכל מידע המופיע באתר.
 5. מנהלי האתר אינם מתחייבים לעדכן באופן שוטף את המידע הקיים בו ואינם אחראים על שינויים שייערכו בו בעתיד.
 6. האתר אינו אחראי ואינו שולט בתכנים של אתרים, אשר הקישור אליהם מופיע באתר.
 7. חל איסור לפרסם מידע חלקי או מלא המופיע באתר בכל דרך.
 8. השימוש באתר יעשה על פי התקנון ותנאי השימוש שצוינו לעיל. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המוצגים להלן.
 9. המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות או תביעות כלפי בעלי האתר או מנהליו, בגין שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמשי האתר ו/או צד שלישי באמצעי האתר למיניהם.
 10. מנהלי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש והתקנון מעת לעת ללא הודעה מראש.
 11. על השימוש חלים דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הוא אך ורק בבתי המשפט בתל אביב.
 12. בשימוש באתר זה מאשר המשתמש, כי בעלי ומנהלי האתר ומי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק כלשהו אשר ייגרם למשתמש, נפשי, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שעשוי לנבוע משימוש באתר, ומוסכם בזאת כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  כל משתמש באתר מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך, וכן לשלם שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות בשל הפרת התקנון ותנאי השימוש באתר.
 13. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

גלישה נעימה,

נפתלי אדרי וצוות האתר

תפריט נגישות

בתקופה קשה זו עולים באופן טבעי פחדים וחרדות רבות.

אני מזמין אתכם לפנות אליי לקבלת טיפול מקצועי מיידי

מרחוק או בקליניקה ברמת אביב.

שיהיו לנו ימים שקטים וטובים.