הקליניקה נמצאת ברח' ברודצקי 43, כניסה א' קומה 4, צד שמאל (דלת הזכוכית)
אפשר להכנס למעבר גם מרח' ברזיל.

חניה: ברח' ברודצקי או בחניון רמת אביב (יוצאים דרך היציאה הסמוך לחנות דומו Domo)