מהי פסיכותרפיה פסיכואנליטית? 

בקטע המעניין הבא אפשר לראות כמה מהרעיונות הבסיסיים של הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה הפסיכואנליטית.   הסרטון הופק על ידי “החברה הפסיכואנליטית” הבריטית, ומדבר על הלא מודע.

בהתחלה אפשר לראות את האדם שמגיע לאנליזה מספר על קשיים ביחסים עם סמכות: עם בוסים, עם ההורים, עם עצמו… מכאן הטיפול מתפתח דרך הרעיונות המרכזיים של הפסיכואנליזה:  “אסוציאציות חופשיות” (דיבור חופשי), חלומות, מיניות, אהבה, וזכרונות ילדות. בקטע אפשר לראות רעיונות מעניינים נוספים, למשל רמזים לגבול בין חרדה לפנטזיה, התמודדות עם ביקורת, היחסים עם “קהל” ועם חשיפה, ומעל הכל- “העברה”: הקשר הטיפולי בין המטופל למטפלת בסרטון, שמזכירה ולא מזכירה את אמו בכל מיני רגעים, נחווית לעיתים כמאיימת, ולבסוף כדמות חיובית, שלמה, אמפתית, וכזו המעודדת המשך למידה על העצמי ועל הלא מודע.