היפנוזה ומוח

סקירה ענקית של 10,404 מחקרים, מתוכם נבחרו המחקרים הטובים ביותר שבדקו את האופן בו היפנוזה משפיעה על פעילות המוח. ממצאי הסקירה מראים כי היפנוזה משפיעה באופן מובחן על המוח: למשל פחות פעילות באינסולה ובACC, איזור ה ACC אחראי להתמודדות המוח עם קונפליקטים אז יתכן שזה קשור באופן בו היפנוזה מסייעת בפיתרון קונפליקטים.  בנוסף נמצאה שהיפנוזה מובילה לפעילות מוגברת באיזורים הפרונטליים של המוח, מה שיכול להסביר את היכולת של היפנוזה לעכב ולווסת מידע ותחושות שמגיעות מאיזורים אחרים במוח כמו חרדה וכאב.